Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/295/17 Rady Gminy Ornontowice

z dnia 23 sierpnia 2017r.

w sprawie warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Ornontowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-09-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe