Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 6/2017 Wójta Gminy Łodygowice; Zarząd Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego

z dnia 28 czerwca 2017r.

w sprawie powierzenia Beskidzkiemu Związkowi Powiatowo-Gminnemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-09-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe