Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/342/2017 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 29 sierpnia 2017r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-09-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe