Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Gminy Rudziniec

z dnia 29 sierpnia 2017r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzińcu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-09-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe