Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LI/627/17 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 29 sierpnia 2017r.

w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym miasta Bytomia oraz jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielenia przedmiotowych ulg

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-09-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe