Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LI/633/17 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 29 sierpnia 2017r.

zmieniająca uchwałę nr XXXIX/509/17 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Bytomiu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-09-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe