Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/301/17 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 1 września 2017r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach zakupu i montażu przydomowych przepompowni ścieków lub zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-09-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe