Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/630/17 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 31 sierpnia 2017r.

w sprawie nadania nazwy rondu w ulicy Katowickiej na terenie miasta Mysłowice Rondo Unii Europejskiej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-09-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe