Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/613/17 Rady Miasta Tychy

z dnia 31 sierpnia 2017r.

w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXXVIII/594/17 Rady Miasta Tychy z dnia 22 czerwca 2017 r. dotyczącej przyznania dyrektorom publicznych szkół i przedszkoli zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2017/2018

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-09-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe