Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 234/XLIII/2017 Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 28 sierpnia 2017r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Blachownia

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-09-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe