Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/203/2017 Rady Miasta Imielin

z dnia 30 sierpnia 2017r.

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-09-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe