Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIV/343/17 Rady Miasta Lędziny

z dnia 31 sierpnia 2017r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/228/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lędziny na lata 2013 - 2017"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-09-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe