Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr RG.0007.65.2017 Rady Gminy Lyski

z dnia 30 sierpnia 2017r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach, zespołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lyski

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-09-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe