Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 170/XXII/2017 Rady Gminy Irządze

z dnia 31 sierpnia 2017r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr 135/XVI/2016 Rady Gminy Irządze z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Irządze w roku 2017

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-09-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe