Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/269/17 Rady Gminy Lipowa

z dnia 31 sierpnia 2017r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipowa

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-09-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe