Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/276/2017 Rady Miejskiej w Siewierzu

z dnia 31 sierpnia 2017r.

w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-09-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe