Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LI/635/17 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 5 września 2017r.

w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Prezydenta Bytomia w związku z nieudzieleniem absolutorium z wykonania budżetu za rok 2016

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-09-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe