Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LI/636/17 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 5 września 2017r.

w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej na terenie miasta Bytomia

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-09-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe