Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr RG.0007.222.2017 Rady Gminy Kobiór

z dnia 31 sierpnia 2017r.

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-09-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe