Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/369/2017 Rady Gminy Psary

z dnia 31 sierpnia 2017r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/186/2016 Rady Gminy Psary z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Psary"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-09-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe