Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/370/2017 Rady Gminy Psary

z dnia 31 sierpnia 2017r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/220/2016 Rady Gminy Psary z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-09-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe