Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/372/2017 Rady Gminy Psary

z dnia 31 sierpnia 2017r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/215/2016 Rady Gminy Psary z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/152/2011 Rady Gminy Psary z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Psary

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-09-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe