Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 04 Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec; Prezydenta Miasta Zawiercie

z dnia 31 sierpnia 2017r.

do Porozumienia komunalnego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Zawiercie prowadzenie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ogrodzieniec w okresie IV kwartału 2016 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-09-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe