Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1 Wójta Gminy Poczesna; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 2 sierpnia 2017r.

do Porozumienia nr 41/KT/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Poczesna prowadzenia zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w gminie Poczesna - etap IV"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-09-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe