Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1 Wójta Gminy Rudnik; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 1 września 2017r.

do Porozumienia nr 20/KT/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Rudnik prowadzenia zadania pn. "Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-09-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe