Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/687/2017 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 7 września 2017r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego pomiędzy Aleją Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Portową i ul. Starogliwicką

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-09-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe