Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 0007.43.2017 Rady Gminy Goleszów

z dnia 20 września 2017r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bażanowice - część B

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-09-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe