Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Burmistrza Blachowni; Zarządu Powiatu Częstochowskiego

z dnia 20 września 2017r.

w sprawie powierzenia Gminie Blachownia wykonania budowy chodnika z odwodnieniem drogi powiatowej nr 1047 S w m. Blachownia ul. Piastów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-09-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe