Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 181/XXXVI/2017 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 25 września 2017r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 226/XXXIX/2014 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 30 października 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kamienica Polska, z późniejszymi zmianami

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-10-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe