Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 183/XXXVI/2017 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 25 września 2017r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 175/XXX/2013 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso z późniejszymi zmianami

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-10-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe