Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1 Wójta Gminy Chybie; Zarządu Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 29 września 2017r.

do Porozumienia nr WO.031.2.15.2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Cieszyński zadań związanych z zimowym utrzymaniem chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Chybie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-10-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe