Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.507.2017 Wojewody Śląskiego

z dnia 28 września 2017r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 269/XXVIII/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 256/XXVI/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za usuwanie drzew i krzewów z terenu Gminy Woźniki

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-10-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe