Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/344/2017 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 27 września 2017r.

w sprawie nadania statutu Teatrowi Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-10-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe