Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia 18 września 2017r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Beskidzkiemu Zespołowi Leczniczo-Rehabilitacyjnemu Szpitalowi Opieki Długoterminowej w Jaworzu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-10-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe