Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/249/17 Rady Gminy Buczkowice

z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminnych szkołach i przedszkolach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-10-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe