Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/190/2017 Rady Gminy Kruszyna

z dnia 4 października 2017r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-10-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe