Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/320/17 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 10 października 2017r.

w sprawie udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach zakupu i montażu urządzeń wytwarzających ciepło pochodzące z odnawialnych źródeł energii na potrzeby centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-10-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe