Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII.461.2017 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 28 września 2017r.

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XVI.227.2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XLI/289/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury i nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Wojkowicach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-10-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe