Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII.466.2017 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 28 września 2017r.

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wojkowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-10-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe