Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.574.2017 Wojewody Śląskiego

z dnia 11 października 2017r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXX/259/2017 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi na terenie Gminy Rajcza

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-10-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe