Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie międzygminne nr OR 1/2017 Wójta Gminy Krupski Młyn; Wójta Gminy Tworóg

z dnia 4 października 2017r.

w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Gminy Krupski Młyn z Gminą Tworóg w zakresie realizacji zadania oświatowego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-10-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe