Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.575.2017 Wojewody Śląskiego

z dnia 12 października 2017r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 171/XXII/2017 Rady Gminy Irządze z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Irządzach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-10-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe