Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 611.XLV.2017 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 12 października 2017r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych w 2018 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-10-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe