Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr OKA.4110.46.2017.CW; OKA.4110.47.2017.CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 16 października 2017r.

w sprawie cofnięcia koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz na obrót ciepłem przedsiębiorcy: POWEN S.A. z siedzibą w Zabrzu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-10-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe