Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVI/418/17 Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 19 października 2017r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-10-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe