Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 314/XXVI/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 5 października 2017r.

w sprawie uchwały Nr XXXVI/349/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/272/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-10-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe