Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr PR.0007.156.2017 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 19 października 2017r.

w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.216.2015 Rady Miasta Rudy Śląska z dnia 28 października 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-10-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe