Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr PR.0007.157.2017 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 19 października 2017r.

w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.252.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-10-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe