Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/209/2017 Rady Gminy Rudnik

z dnia 25 października 2017r.

w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-10-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe