Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/213/2017 Rady Gminy Rudnik

z dnia 25 października 2017r.

w sprawie określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-10-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe